Med duktiga skogsföretagare växer Sverige

Du som har skog spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans med andra som har verksamhet inom skogen och jorden skapar vi bättre förutsättningar för vår näring, för en hållbar utveckling och för en levande landsbygd.

Vi försvarar din rätt att bruka din skog

LRF är en stark organisation med många experter som är vana att prata med myndigheter och makthavare. Vi har ett stort förtroendekapital som opinionsbildande organ. Oavsett om det är på kommunal nivå, i Sveriges Riksdag eller i Bryssel. Och vi behöver ditt stöd i det arbetet. Ju fler vi är, desto lättare får vi gehör.

Vi arbetar bland annat med: EUs vattendirektiv. Vattendirektivet hotar att inskränka och ge ökade kostnader för skogsbruket. LRF arbetar för att minimera de här negativa konsekvenserna för skogsägaren. 

Infrastrukturfrågor. Vi har lyckats att få elnät nedgrävda över hela landet. Det gör det möjligt för skogsägare att fortsätta bruka sin skog.

Naturreservat. Att försvara markägarens intressen i samband med intrång och
bildande av naturreservat.

Remissinstans. Inom LRF finns experter inom ett antal områden som bevakar
skogsägarnas näringspolitiska intressen.  

Bli förtroendevald. Som medlem i LRF har du möjlighet att själv påverka det
näringspolitiska arbetet, bland annat som förtroendevald.