Skogsägare i staden

De här sidorna vänder sig till dig som är utbo, det vill säga du som inte är bosatt på din skogsfastighet.

Skogsägarföreningarna anordnar aktiviteter för skogsägare över hela landet och du är oftast välkommen till dessa träffar även om du är medlem i annan förening eller om du inte är medlem ännu.

Tala om hur det ligger till när du anmäler dig så får du besked i fall det skulle vara en aktivitet endast för den egna föreningens medlemmar.

I Stockholm bor många skogsägare och därför samordnas en del aktiviteter där, se fliken Kurser i Stockholm.
För att hitta övriga aktiviteter, se fliken Din skogsägarförening.


Har du frågor eller synpunkter?
e-post: utbo@lrf.se