Skogsägarföreningarna

LRF Skogsägarna är riksorganisation för skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna.

Föreningarna ägs och styrs av sina medlemmar enligt principen en medlem en röst. Solidaritet och likabehandling är grundläggande värderingar för skogsägarna.

Skogsägarföreningarna bevakar de enskilda skogsägarnas näringspolitiska intressen.

Skogsägarföreningarna verkar för ett aktivt och miljömedvetet skogsbruk.

Skogsägarföreningarna förmedlar medlemmarnas virke till den svenska skogsindustrin.

Skogsägarföreningarna erbjuder sina medlemmar heltäckande skogsbruksservice, rådgivning och utbildning.

Skogsägarföreningarna 31/12 2012

  Antal medlemmar Medlemsareal,
1 000 ha
Södra 50888 2364
Mellanskog 32263 1683
Norrskog 12707 947
Norra 15908 1063
Totalt 111766 6057

 

  

 

 

 

Läs mer på Skogsägarföreningarnas hemsidor

Södra
Mellanskog
Norra Skogsägarna
Skogsägarna Norrskog