Skogsägarföreningarna

I Sverige finns idag fyra skogsägarföreningar: Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna.

Föreningarna ägs och styrs av sina medlemmar enligt principen en medlem en röst. Solidaritet och likabehandling är grundläggande värderingar för skogsägarna.

Skogsägarföreningarna bevakar de enskilda skogsägarnas näringspolitiska intressen.

Skogsägarföreningarna verkar för ett aktivt och miljömedvetet skogsbruk.

Skogsägarföreningarna förmedlar medlemmarnas virke till den svenska skogsindustrin.

Skogsägarföreningarna erbjuder sina medlemmar heltäckande skogsbruksservice, rådgivning och utbildning.

Skogsägarföreningarna 31/12 2013

  Antal medlemmar Medlemsareal,
1 000 ha
Södra 50813 2360
Mellanskog 31938 1677
Norrskog 12623 1013
Norra 15915 1102
Totalt 111289 6152

 

  

 

 

 

Läs mer på Skogsägarföreningarnas hemsidor

Södra
Mellanskog
Norra Skogsägarna
Skogsägarna Norrskog