Skogsägarkvinnorna

Är du skogsägare och kvinna? Då tillhör du den största gruppen kvinnliga företagare. Tillsammans äger vi 3,5 miljoner hektar skog, till ett uppskattat värde av 65 miljarder kronor.

Skogsägarkvinnorna - en viktig resurs.Skogsägande kvinnor har makt och inflytande i skogsnäringen. Men i vår traditionellt mansdominerade skogsvärld krävs att vi går samman i nätverk för att kunna etablera oss och bli accepterade som företagare.

Skogsägarkvinnorna ger dig:

- Ett stort kvinnligt nätverk över hela Sverige
- Kvinnliga nätverk nära dig 
- Hjälp att hitta den skoglig kompetens du behöver
- Aktiviteter för kvinnliga skogsägare 
- Stöd och rådgivning från andra skogsägande kvinnor 

”Jag arbetar i skogen”. ”Jag har aldrig satt min fot i skogen”. ”Jag har nyligen köpt skog som en investering”. ”Min skog är ärvd i flera generationer”. ”Jag planterar, gallrar och röjer i min skog”. ”Jag bor i stan”. ”Jag bor på landet”. En sak har vi gemensamt - vi är skogsägande kvinnor.

Läs mer och bli inspirerad!