GRO Potatis

Potatis

GRO Potatis har till uppgift att företräda medlemmarna i näringspolitiska frågor och skapa bättre förutsättningar för potatisodlingen i Sverige. Frågor som sektionen arbetar med är till exempel regler kring potatisutsäde samt provtagning och bekämpning av potatiscystnematoder (PCN direktivet). GRO Potatis finns representerat i SMAK, SLF, utsädeskommittén och har även ett utbyte med organisationer i de nordiska grannländerna.

 

Pluggen

GRO Potatis ger ut nyhetsbrevet Pluggen som har till uppgift att ge en djupare utvärdering av marknaden och en spegling av prisbilden. Potatisodlare med goda kunskaper om potatismarknaden kan bedömma när det finns utrymme att höja försäljningsvärdet av sin råvara som bidrar till ökad lönsamhet i företaget.

 

Medlemsaktiviteter

GRO Potatis genomför i mars vartannat år en potatisriksdag. Sektionen genomför även provgrävningar och medlemsarrangemang där man som medlem har möjlighet att få ny kunskap och knyta nya kontakter.

 

Om du funderar på att bli medlem i GRO Potatis så kan du ladda hem mer information om sektionen här.

 

Kontakt

Ordförande Anders Nilsson                          Medlemsutvecklare Elin Windfäll

Tfn: 0706-711 086                                            Tfn: 0413-55 90 25

E-post: anders.nilsson@tavelsjo.se           E-post: elin.windfall@gro.lrf.se