Gör en handlingsplan

Om allt vore möjligt i ditt liv, hur ser det ut om fem år, 2019?

Här har du möjlighet att fundera över framtiden, sätta upp mål och göra en handlingsplan för dig själv.

För att kunna ge dig återkoppling, och en påminnelse om du vill ha det, sparar vi dina svar och din e-postadress i ett år. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat sammanhang.

 

Hur nöjd är du i dag?
1 = inte alls nöjd. 6 = fullständigt nöjd
1 2 3 4 5 6

 

Man hinner mycket på fem år. Tänk bara på vad som hänt i ditt liv sedan 2007. Fundera på hur ditt liv kan se ut om fem år - och vad du måste göra för att det ska bli så.

Jag arbetar med andra saker än i dag:
Ja Nej

 

Jag har utbildat mig:
Ja Nej

 

Jag har ny familjesituation:
Ja Nej

 

Min ekonomi är bättre:
Ja Nej

 

Min hälsa är bättre:
Ja Nej

 

Jag har bättre balans mellan jobb och fritid:
Ja Nej

 

Jag har uppnått andra mål om fem år:
Ja Nej

 


En avgörande framgångsfaktor för att nå sina mål är att ha en handlingsplan.

Om vi får din e-postadress får du en sammanställning av dina mål och din handlingsplan.

Ange din e-postadress så skickar vi direkt en länk till sammanställningen: