Fageredsrevyn

Region: Sjuhärad
Arrangemangstyp: Familjedag
Startdatum: 2011-03-05 19:30:00
Slutdatum: 2011-03-05 00:00:00
Sista anmälningsdag: 2011-02-13 00:00:00
Återkommande dagar:
Plats: se nedan
Beskrivning:
Till medlemmar i Roasjö-Redslared LRF-avdelning

Roasjö-Redslared LRF ger 50 % rabatt på

Fageredsrevyn
Tid: Lördagen den 5 mars kl. 19.30
Anmälan senast den 13 februari till:
Björn telefon 070 – 663 19 03
Kjell-Åke telefon 070 – 643 92 07
Välkomna!
OBS!!! Kom ihåg årsmötet den 10/2 kl. 19.00!

Deltagaravgift:
Arrangör: Roasjö-Redslared LRF-avdelning
Kontakt:


Tillbaka