Många gårdar byter ägare

Mats Fransson, Regionchef, Stefan Johansson, kontorschef i Växjö och Annika Winquist, chef för fastighetsförmedling, skog och mark i region Blekinge/Kronoberg.
Mats Fransson, Regionchef, Stefan Johansson, kontorschef i Växjö och Annika Winquist, chef för fastighetsförmedling, skog och mark i region Blekinge/Kronoberg.
Det stora generationsskiftet inom lantbruket har tagit fart på allvar. Mats Fransson, ny regionchef för LRF Konsult i Kronoberg och Blekinge, tror att allt fler fastigheter kommer ut på öppna marknaden det närmaste decenniet.
 
När gården eller företaget ska byta ägare är det ett av livets stora beslut. LRF Konsult har lång erfarenhet av generationsskiften och bred kompetens. De fyra ben som LRF Konsult står på - ekonomi, juridik, mäklare och affärsrådgivning, är alla involverade vid ett generationsskifte som långt ifrån handlar om att bara skriva på ett papper.
- Förutom redovisningen är ägarbyten den stora delen av vår verksamhet, säger Mats Fransson.

Generationsskiften
När LRF Konsult nyligen anordnade en generationsskifteskväll i Växjö kom 150 personer. Intresset har ökat markant den senaste tiden.
- Åldersstrukturen ändras och många ägare till små och medelstora lantbruksföretag är på väg in i pensionsåldern. Detta är en utmaning som vi kommer att jobba mycket med de närmaste åren, säger Mats Fransson som tror att allt fler fastigheter kommer ut på den öppna marknaden inom en tioårsperiod. Fler fastigheter blir investeringar när allt färre väljer att ta över föräldragården, men det kan också betyda nya krafter för lantbruket.
Mats betonar att generationsskiftena handlar om en process på två till fem år där LRF Konsult försöker vara med hela vägen.
- Det är bra att ett komplext ägarbyte tar tid för att parterna ska vara överens om alla delar. För 20 år sedan drev taxeringsvärdeshöjningarna på affärerna. Idag läggs stor vikt vid att alla parter ska vara nöjda på lång sikt.
I detta arbete kommer ett större samarbete att ske mellan LRF Sydosts företagarcoacher och LRF Konsults rådgivare

Förändringar och nysatsning
På LRF Konsult i Växjö har det skett förändringar sedan i somras då flera i personalstyrkan slutade. Sju personer har nyanställts, varav tre från en uppköpt byrå Redonova AB med en målgrupp som inte bara riktar sig mot de gröna näringarna. Därmed breddas kompetensen ytterligare. Cirka 15 medarbetare finns nu på Växjökontoret, däribland Stefan Johansson som ny kontorschef. Tillsammans med ytterligare fyra kontor i regionen uppgår personalstyrkan till totalt 65 personer.
- I en besvärlig situation är det bra att ha ett stort företag i ryggen. Vi står stadigt med bland annat en bra skattebyrå i grunden, säger Mats och menar att den höga och breda kompetensen är företagets ryggrad. Därför är också fortbildningen viktigt och LRF Konsult har en av de bästa fortutbildningarna på marknaden.
- Målet är en levande landsbygd och att vara den största och bästa partnern för företagarna i de gröna näringarna.

Omorganisation
 Under 2010 har LRF Konsult genomfört en  organisationsförändring för att få 
- en effektivare och mer marknadsanpassad organisation
-komma närmare kunden och marknaden
-stärka LRF Konsults konkurrenskraft och lönsamhet
 
Denna har bland annat inneburit att  marknadsområdet delats i i regioner som omfattar ett antal kontor. På varje kontor har tillsatts en kontorschef. Specialistenheterna har delats in Tjänsteområden. I den sydöstra regionen är Mats Fransson regionchef över Blekinge/ Kronoberg, medan Anna Blom är regionchef i Kalmar län, där Norra Kalmar och Kalmarsund har gått samman till ett område. Affärsområdeschef  för Marknadsområde Sydost är Anders Boman.
 
Kontorschefer
Region Blekinge/Kronoberg
Växjö  - Stefan Johansson
Ljungby  -  Jenny Jansson
Älmhult   -    Jenny Fröberg
Ronneby   -   Monika Fredriksson
Sölvesborg  -   Karina Mathisson
 
Region Kalmar
Vimmerby  -     Robert Alexandersson, bitr Robert Sandén
Västervik  -   Roger Edström
Oskarshamn -   Linda Karlsson
Nybro/Emmaboda  -  Erik Holgersson
Kalmar   -  Bosse Johansson, bitr Jan Bernfalk
Färjestaden -  Marianne Horn Johansson
 
Tjänsteområde Juridik
Chef Tommy Svensson, Kalmar
 
Regionala Juristchefer
Region  Blekinge/ Kronobeg   -  Mats Norén Ronneby
Region Kalmar  -  Karin Einarsson , Kalmar
Tjänsteområde Fastighetsföremedling- Skog och Mark
Chef Kjell Antonsson, Nässjö
 
Regionala chefer Fastighetsförmedling- Skog och Mark
Region Blekinge/Kronoberg  -  Annika Winqvist , Växjö
Region Kalmar -  Andras Ekeräng , Oskarshamn
 
 
 
Anette Hohner