Kåhögs Gård - certifierad gårdsvärd

Birgitta Börjesson, Kåhögs Gård certifierad gårdsvärd i Väst.
Birgitta Börjesson, Kåhögs Gård certifierad gårdsvärd i Väst.

Ny Certifierad gårdsvärd i Väst är Kåhögs Gård

Kåhögs Gård är en del av Partille Kommuns ägor. Den arrenderas och brukas sedan snart ett halvt sekel av samma släkt. Nuvarande arrendatorer är Lars-Inge och Birgitta Börjesson, som driver gården tillsammans med 2 heltidsanställda.
Ägorna omfattar 90 hektar åker- och 60 hektar betesmark. Av åkermarken används 30 hektar till vall, resten till spannmålsproduktion.
Djurbeståndet är 58 st kossor (svensk låglandsboskap) samt ett varierande antal ungdjur. Kossorna producerar i medeltal 11200 kg mjölk per år. Periodvis finns dräktiga kvigor till försäljning.
 
Att vara certifierad gårdsvärd innebär att du/ni tar emot besök av skolor och andra grupper som är intresserade av att titta, känna,lukta på lantbruket. Vikten ligger på att förmedla att allting har ett ursprung och från jord till bord. LRF Väst ersättar dig/er för utfört arbete.
 
Känner du att detta kan vara något för din gård. Välkommen att kontakta Lotta Bäckberg lotta.backberg@lrf.se eller 0522-642542