Miljö

Smedjeån, Aquarius interregprojekt. Foto: Stefan Johansson

Smedjeån, Aquarius interregprojekt. Foto: Stefan Johansson

Miljöfrågorna har alltid varit viktiga i det svenska lantbruket. Det har gällt allt från att förvalta det öppna landskapet och den biologiska mångfalden till att minimera användningen av växtskyddsmedel och andra kemikalier.

Livsmedel från det svenska lantbruket har oftast lägre påverkan på miljö och klimat än mat som produceras i andra länder. Utmaningen för Sveriges bönder består i att möta konsumenternas stigande efterfrågan och samtidigt minska den påverkan som all livsmedelsproduktion medför.

Ett varmare och regnigare klimat förändrar villkoren för lantbruket – i både positiv och negativ riktning. En ökad miljömedvetenhet hos konsumenterna skärper kraven men ger också nya möjligheter.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur vi arbetar för att behålla vårt försprång som producenter av goda och hälsosamma livsmedel med minimal påverkan på miljö och klimat.