Om GMO ska användas ska den bidra till hållbar utveckling

Gentekniken kan bidra med samhällsnytta inom många olika användningsområden. LRF säger ja till att använda olika gentekniker inom de gröna näringarna både för att spåra förädlingsmaterial och för att framställa genetiskt modifierade organismer (GMO), förutsatt att produkterna bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling samt inte negativt påverkar människors livskvalitet.

LRF anser att nytta och risk vid användning av GMO och sorter från annan förädlingsteknik ska bedömas i varje enskilt fall.

Hårda krav på odlingar

Gentekniken ska tillämpas med försiktighet och utgå från konsumenternas och producenternas värderingar. Hårda krav måste ställas både på försöksodling och på kommersiell odling. Ansvaret för miljöpåverkan, oönskad spridning av pollen och ekonomisk skada måste vara tydligt innan kommersiell odling påbörjas. Samexistensregler ska visa hur odling av GMO ska gå till utan att grannars odlingar pollineras.

EUs regler för märkning och spårbarhet underlättar öppenhet och ger en likformad märkning. Märkning, utöver den som är lagstadgad, ska så långt möjligt ske i samråd och samförstånd med andra parter på livsmedelsmarknaden.

Produkter från djur som ätit GMO behöver enligt lag inte märkas. Det går inte att verifiera vad djuren har ätit med analyser. I Sverige är allt foder fritt från GMO. Däremot kommer nästan alla importerade kött- och mejeriprodukter från djur som ätit GMO. Svenskt Sigill eller KRAV garanterar efter kontroll på varje gård att GMO inte används i produktionen. 

LRFs GMO-policy har förtydligats när det gäller biodling, säkra odlingsavstånd, GMO-fria områden, patentfrågan och fler försök under svenska förhållanden. 

Läs LRFs policy om genteknik.

Läs mer om LRFs hållning i GMO-frågan här.

Läs LRFs remissyttrande om förslaget att kunna förbjuda odling av GMO.

Läs skriften Genteknik i jordbruket - Om olika tekniker för att skapa nya egenskaper.

Här hittar du mer information om GMO:
www.genteknik.se
www.lantmannen.se
www. jordbruksverket.se

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se