Om genteknik

Genteknik är en metod att ändra växters egenskaper. Det finns ett tiotal andra metoder också. Idag finns ett regelverk för kontroll av GM-sorter, men ingen granskning av sorter som framställs med andra metoder.

Det är önskvärt med en granskning av alla sorter utifrån de egenskaper de har och därutöver en analys av eventuella risker med att en viss metod används, till exempel gentekniken.
En grund att använda genteknik eller annan ny teknik är att resultatet av den tillför uppenbar nytta för bönder och konsumenter samt att den bidrar till hållbar utveckling.

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se