Om kadmium

Kadmium är en tungmetall som finns naturligt i alla jordar i olika halter och ämnet kan inte brytas ned. Kadmium tillförs framför allt som luftförorening (80-90 procent av tillförseln), och genom fosforgödsling (5-10 procent av tillförseln).

Det kadmium som djuren får i sig via fodret fastnar i njurarna. Kött, mjölk och ägg har därför låga halter av kadmium. Hos människan blir kadmium däremot ett problem eftersom vi lever länge och riskerar njursvikt och även andra hälsoproblem som benskörhet. Största riskgruppen är kvinnor som har små järnförråd och tar upp kadmium i stället för järn. Människor med en normalkost får i sig kadmium främst via spannmålsprodukter och rotfrukter. Största källan till höga kadmiumhalter för oss människor är rökning. Rökare har dubbelt så höga kadmiumhalter i kroppen som icke-rökare.