Svensk mat är klimatsmart

Våra betande djur bidrar till det svenska kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Tack vare betet skapas ett varierat och vackert landskap med artrika betesmarker. Svenskt nötkött har redan idag lägre klimatutsläpp än nötkött från andra länder. Forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att metangasutsläppen per kilo kött är betydligt lägre från våra svenska kor jämfört med utsläppen från exempelvis de brasilianska.

Betesgräset och vallfodret omvandlas via djuren till näringsrikt kött som innehåller protein, zink, selen, vitamin B12 och är rikt på järn. Det svenska klimatet passar utmärkt för vallodling som ger vinterfoder till djuren. Det skapar därmed de rätta förutsättningarna för nötköttsproduktion.

Bra att välja närproducerat

En omfattande produktion baserad på relativt magra beten är sämre än uppfödningsformer med en mer intensiv utfodring. Därför talar mycket för att svensk nötköttsproduktion är mer klimatsmart än den ofta mer omfattande ranchdriften i exempelvis Sydamerika.

Genom att välja närproducerat svenskt kött och ha en bra djuromsorg bidrar vi till mindre miljöpåverkan totalt, men även öppna landskap.

Några av åtgärderna för nötköttsproducenter är:

• Bra beten för att djuren ska växa snabbare.
• Ökad andel närproducerat proteinfoder och mindre överskott av kväve i fodret.
• Bra gödselhantering och ett lågt kväveöverskott per hektar.
• Satsning på biogasanläggningar för att förbättra gödselhanteringen.

Hur stor jordbrukets eller köttproduktionens andel är av de totala utsläppen beror också på hur många andra verksamheter som släpper ut växthusgaser. Förmodligen har jordbrukets andel aldrig varit lägre än idag.

Den svenska maten & klimatet

Med broschyren Den svenska maten & klimatet vill LRF ge fakta och inspiration. Broschyren innehåller dels allmän kunskap om hur växthusgaserna påverkar lantbruket och trädgårdsproduktionen direkt, dels vad vi kan göra för att minska utsläppen av växthusgaserna. Beställ gärna broschyren kostnadsfritt från info@distributionsservice.se (beställningsnummer 43062).

Eller ladda ned Den svenska maten & klimatet som pdf.

Läs också mer på LRFs och Svenskt Sigills webbplats Mat & Klimat.

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se