Skogen spelar viktig roll för klimatet

I skogens kretslopp finns både utsläpp och upptag av koldioxid. Även om träden andas ut en del av den koldioxid de tagit upp så lagras de mesta av fotosyntesproduktionen upp i form av cellulosa.

Skogsbrukets förbättrade skogsskötselmetoder under det senaste seklet har sannolikt lett till att norra Europas skogar tar upp mer koldioxid än de avger. Under dessa hundra år har tillväxten nästan fördubblats.

Vid en avverkning frigörs koldioxid eftersom fotosyntesens upptag stoppas när träden avverkas. Därför är det viktigt att etablera nya plantor som på sikt kompenserar avverkningens koldioxidutsläpp och på sikt kan binda mer