Skogen och klimatet

Växande skog har förmågan att ta upp koldioxid och kan därför bidra till att motverka klimatförändringarna. Upptaget av koldioxid beror till stor del på trädens tillväxt som  kan ökas med olika skötselåtgärder. Att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med träråvara är klimatsmart.  

Den svenska skogens bidrag till att lösa klimatutmaningen måste tas tillvara. Genom att skapa goda förutsättningar för konkurrenskraftig utveckling av det produktiva skogsbruket, skogsprodukter och bioenergi skapas grunden för ett hållbart samhälle med minsta möjliga klimatbelastning. Det gäller även energipolitiken.

Vi vill stimulera skogstillväxten så att vi får mer skogsråvara till såväl skogsindustrins som energisektorns behov och samtidigt ger förutsättningar för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket. Forskning visar att skogstillväxten kan öka med minst 20 procent på lång sikt genom  förbättrad  skogsföryngring, förädlade plantor, god skogsvård och andra produktionshöjande åtgärder.

Här kan du läsa LRF Skogsägarnas ståndpunkter om Skogen och klimatet och här finns en powerpoint-presentation som går igenom agendan som kan användas vid behov.

Några vanliga frågor och svar om Skogen och klimatet hittar du här.