Effektivt miljöanpassat växtskydd behövs

LRF anser att det ska finnas effektiva växtskyddsmetoder för jordbruk och yrkesmässig trädgårdsproduktion. Då kan Sveriges bönder säkra försörjningen av baslivsmedel, frukt och grönsaker. Ju snabbare nya medel som är än mer miljöanpassade kan fasas in, desto bättre.

Förslag till nya regler tas just nu fram inom EU för hur växtskyddsmedlen om några år ska vara än mer miljövänliga för människor, djur och miljö. För att säkra livsmedelproduktionen måste nya medel finnas tillgängliga innan de gamla plockas bort.

Bra alternativ och färre kemiska ämnen

EU-förslaget med färre kemiska ämnen innebär att många växtskyddsprodukter försvinner, vilket får till följd att viktiga grödor inte kan odlas och att andra ger mycket lägre skördar. En konsekvens kan också bli att en del skadedjur och svampar blir resistenta mot de få ämnen som får finnas kvar.

Bra alternativ måste finnas till befintliga produkter annars är det risk för brist på bland annat svenska morötter, lök och purjolök.

LRF ser att Kemikalieinspektionen kan underlätta genom att snabbare och enklare godkänna medel med lägre risk, till exempel biologiska växtskyddsprodukter. Lika viktigt är det att regering och riksdag tar initiativet till en kartläggning av metoder med bra effekt, men liten risk.

Den fortsatta processen

LRF arbetar vidare med frågan genom politisk påverkan för att tydliggöra de synpunkter vi har på förslagen till ny växtskyddslagstiftning. Under processens gång har LRF framfört sina synpunkter till beslutsfattare på både svensk och europeisk nivå. 

För mer information, kontakta:
Sunita Hallgren, 08-787 51 56
sunita.hallgren@lrf.se  

Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se