Yrken mellan himmel och jord hos LRF

Inom LRF-koncernen jobbar cirka
2 300 personer. Ett stort antal olika tjänster erbjuds – till exempel agronomer, analytiker, jurister, journalister, kockar, marknadsassistenter, organisationsutvecklare och webbredaktörer. Många skilda kompetenser behövs. Även människor som inte skolats i lantbruket.

Ett jobb inom LRF innebär stor frihet, trygghet, stor plats för individen och enorma möjligheter. Inom LRF kommer du att jobba med viktiga saker. (Vi blir ju trots allt betygsatta av svenska munnar ungefär tre gånger per dag.)

Under rubriken Lediga tjänster hittar du de erbjudanden vi har för tillfället och du är varmt välkommen att söka dem genom att skicka in en ansökan till kontaktpersonen i annonsen. 

För mer information, kontakta:
Malin Sätterström, HR-specialist, 08-08-787 50 21.

För projektarbete eller examensjobb, kontakta LRFs högskolekontakt:
Michael Insulander, kansliansvarig Naturbrukets yrkesnämnd, 08-787 54 09.