Press

Här hittar du aktuell information som riktar sig till journalister och media. Pressmeddelanden, bilder för fri publicering, faktamaterial och länkar till andra informationskällor inom jord- och skogsbruket.

Ring oss om du vill intervjua LRFs förbundsordförande eller någon av LRFs många experter. 

Ring 08-787 57 77. Vi svarar dygnet runt.

Vill du ha LRFs pressmeddelande eller har frågor och synpunkter? Maila till press@lrf.se

Om du vill komma i kontakt med en bonde nära dig, kontakta ditt närmaste LRF-regionkontor.

Pressmeddelanden

Mjölkbranschen lämnar gemensam GMO-policy

Press Mjölk, Press, 2014-04-14

Mejeri- och husdjursföretagen väljer att lämna den gemensamma policyn om GMO-fritt foder. Det beslutet fattade Mjölkdelegationen idag. LRF Mjölk har gjort en utredning av huruvida den gemensamma policyn om GMO-fritt foder i mjölkproduktionen står i...

350 000 kor skuttar ut på bete

350 000 kor skuttar ut på bete

Press Mjölk, Press, 2014-04-11

Nu startar de populära kosläppen, då Sveriges närmare 350 000 kor skuttar ut på bete. Kor som skapar samhällsnytta i form av öppna landskap och biologisk mångfald. Mjölkproduktionen bidrar även till jobb och välstånd i svensk ekonomi. Men Sverige...

LRF och ICA samarbetar för den svenska maten

LRF och ICA samarbetar för den svenska maten

Press 2014-04-11

För att göra fördelarna med svensk mat tydligare och möta kundernas efterfrågan inleder nu ICA och LRF ett samarbete. Målet är att med gemensamma krafter bredda utbudet av svenska varor i butik, öka försäljningen av svensk mat och bidra till den...

Sojadialogen ska säkerställa ansvarsfull sojaodling

Press 2014-04-08

2014 ska minst 60 procent och 2015 ska 100 procent av den soja som används eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som tecknat en frivillig...

Ebba Lindsö och Sara Helgstrand föreslås till LRFs riksförbundsstyrelse

Ebba Lindsö och Sara Helgstrand föreslås till LRFs riksförbundsstyrelse

Press 2014-04-03

LRFs valberedning föreslår Ebba Lindsö och Sara Helgstrand till nya ledamöter i LRFs förbundsstyrelse. Ebba Lindsö är 58 år, bor i Stockholm och äger en mindre skogsfastighet i Torpa i Östergötland. Idag har hon flera olika uppdrag. Bland annat sitter...