LRF i Bryssel

Brysselkontoret är den svenska bondens ögon, öron och dörröppnare i LRFs näringspolitiska arbete inom EU och ansvarar för kontakterna med andra bondeorganisationer som verkar för lantbrukarnas och de kooperativa företagens bästa.

LRF har funnits i Bryssel sedan 1989 - sex år innan Sverige blev medlem i EU. LRF insåg tidigt att besluten i Bryssel skulle få konsekvenser för det svenska lantbruket.

Genom att vara på plats i Europas maktcentrum kan LRF följa utvecklingen i de olika institutionerna och påverka de olika lagstiftningsförslagen.

Att finnas på plats ger också möjlighet att agera, inte bara reagera, och ger LRF möjlighet att ta initiativ i sakfrågorna och medverka till att de beslut som tas av EU:s olika institutioner blir så bra som möjligt för Sveriges bönder och deras kooperativa företag.

LRFs Brysselkontor