Europeisk bondeorganisation

LRF är medlem i den europeiska bondeorganisationen (COPA) och i paraplyorganisationen för de europeiska kooperative organisationerna (COGECA). Tillsammans representerar organisationerna mer än 12 miljoner bönder och deras kooperativ från 25 medlemsstater.

LRF har representanter inom de flesta arbetsgrupper vilka träffas i Bryssel upp till fem gånger per år beroende på grupp. Arbetsgrupper finns inom de flesta områden, till exempel  landsbygdsutveckling, miljö, frukt och grönt, djurhälsa, nötkött och mjölk. 

Organisationerna utarbetar policydokument som används i arbetet med EUs beslutsfattare. Om vi medlemmar är överens är det klart att en uppfattning som delas av 12 miljoner bönder har större vikt än om något enskilt land försöker påverka. LRF jobbar därför genom organisationerna för att få fram bra positioner på jordbrukets område.

LRF träffar naturligtvis även regelbundet politiker och tjänstemän inom institutionerna för att diskutera nya eller pågående förslag till lagstiftning samt frågor som är specifikt angelägna för Sverige. Därutöver har Brysselkontoret regelbundna kontakter med övriga medlemsstaters lantbruksorganisationer.