Internationellt bondesamarbete

LRFs internationella arbete syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för att på det nationella planet nå LRFs vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Det sker genom engagemang och arbete i internationella fora och i samverkan med andra bondeorganisationer.  

COPA-COGECA

För att bevaka händelseutvecklingen inom EU och globala fora och för att kunna påverka de beslut som fattas har LRF ett kontor i Bryssel. LRF är medlem i de europeiska organisationerna COPA och COGECA som i Bryssel verkar för lantbrukarnas respektive de kooperativa företagens bästa.  Elisabeth Gauffin är viceordförande i Cogeca. 

WFO

LRF är också medlem i den internationella bondeorganisationen WFO (world farmers organisation) som aktivt agerar i internationella fora som FNs olika organ och som också verkar för att öka samverkan och kapaciteten hos världens bönder att föra sin egen talan.