Studieresa till Afrika gav perspektiv på svenskt bondeliv

Per Nyström från Västerfärnebo utanför Sala, tackar invånarna i byn Chipembere i Kasungu-distriktet i Malawi och önskar dem all lycka med skolbygget och uppgiften att ta hand om sina 86 föräldralösa barn.
bild 1 av 6next
Per Nyström från Västerfärnebo utanför Sala, tackar invånarna i byn Chipembere i Kasungu-distriktet i Malawi och önskar dem all lycka med skolbygget och uppgiften att ta hand om sina 86 föräldralösa barn.

Förtroendevalda och personal från LRF besökte Malawi och Zambia på en tiodagars studieresa för att lära sig mer om Kooperation Utan Gränsers verksamhet i Malawi och Zambia.

 – Visst är det mycket som är lika. Vi är ju bönder allihop. Det är bara det att vi i Sverige, har så otroligt mycket bättre förutsättningar.
Så säger Per Nyström, lantbrukare från Västerfärnebo i Västmanland, som deltog i LRFs nio dagar långa studieresa till Malawi och Zambia i södra Afrika.

Per Nyströms gård ligger strax utanför Sala och består av 35 hektar åker och 75 hektar skog. Därmed är han en verklig storbonde jämfört med småbrukarna i Malawi, som vanligtvis bara har upp till ett hektar mark att bruka.

Malawi är ett av världens allra fattigaste länder. 90 procent av befolkningen är beroende av jordbruket och majoriteten lever i extrem fattigdom. Hälften av alla barn under fem år är undernärda och uppskattningsvis 550 000 barn har förlorat en eller båda sina föräldrar, de allra flesta i aids. Befolkningen är ung. Två tredjedelar av Malawis 14 miljoner invånare är under 20 år. Medelåldern är runt 16 år och medellivslängden 38 år.

Fem starka organisationer

Här började Kooperation Utan Gränser arbeta i början av 2000-talet, med den kanske bästa folkbildningsmetoden som finns, nämligen studiecirklar – en svensk företeelse som går mycket bra ihop med den afrikanska berättartraditionen. Arbetet utvecklades 2006 till Malawi Lake Basin Program, ett konsortium mellan fem starka parter – FUM, Farmers Union of Malawi, som motsvarar svenska LRF, NASFAM, National Smallholder Farmers Association of Malawi, ungefär som svenska Lantmännen, Spar och kreditorganisationen MUSCCO samt Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser.

Programmet verkar över hela landet, men man har valt att koncentrera sig på två av de allra fattigaste distrikten Salima och Mangochi i södra delen av Malawisjön. Omkring 90 procent av landets extrema fattigdom finns här. Det är också detta område som är hårdast drabbat av HIV och aids och det är här som de största naturkatastroferna äger rum med häftiga jorderosioner som förstör fisket i sjön.

Audiens på jordbruksdepartementet

I Malawi hade LRF-gruppen bokat in ett möte med vice jordbruksministern Margreth Mauwa i regeringsbyggnaden på Capitol Hill i huvudstaden Lilongwe. Tyvärr fick hon förhinder, men svenskarna fick i stället diskutera med andra stadssekreteraren Erica Maganga. Det blev ett ganska stort presspådrag med malawiska televisionen och en av de största dagstidningarna, Nation Publications.

Svenskarna fick också audiens hos Norges ambassadör, Björn Johannesson. Norge svarar för merparten, tio miljoner, av Malawi Lake Basin Programs budget på 14 miljoner. Sverige, genom Sida, bidrar med fyra miljoner.

Imponerande och gripande

LRF-gruppen hade ett minst sagt varierat program med många besök ute i fält. Ett av de mest imponerande fanns i byn Jumabunguzi i Salimadistriktet, där 18 kvinnor bildat klubb för att minska fattigdomen och säkra tillgången på mat. De har studerat i studiecirkel och lärt sig göra en affärsplan. Tillsammans har de sedan grävt en elva meter lång och fyra meter djup fiskdamm, där de planterat in tusen fiskyngel, som de köpt för 15 malawiska kwacha per styck.
– Fisken dör i Malawisjön och vi måste göra något för att få mat och kunna skicka våra barn till skolan, säger klubbens sekreterare, Selina Kwendani.
 – Männen trodde inte på det här. De försvann, fortsätter hon.
Dammen blev färdig i februari och nu är fiskarna snart färdiga att säljas. Gruppen säljer också yngel och tar då 20 kwacha per styck.

Kvinnorna är glada och stolta. När svenskarna åker sjunger de en avskedssång med orden: ”Till alla som inte trodde på det här. Nu kan ni se hur bra det gick!”

Liten by med 86 föräldralösa barn

I Kasungu-distriktet i Malawi besökte LRF-gruppen byn Chipembere, där de 150 familjerna tillsammans tar hand om 86 föräldralösa barn, vars föräldrar har dött i aids.
Ett annat gripande besök skedde i byn Chongoo i Monzedistriktet i Zambia, där drygt 70 år gamla Nelly Kyumba tar hand om 13 föräldralösa barn. Fyra av hennes sex egna barn har dött i aids och hon är mormor och farmor till barnen, berättar hon.

I Choma i Zambia besökte LRF-gruppen en föregångsbonde, Joseph Banda, som med stöd av bondeorganisationen ZNFU, Zambia National Farmers Union och Kooperation Utan Gränser hade kämpat hårt för att ta sig ur fattigdomen. Banda hade tagit till sig ny teknik, gjort en växtodlingsplan, skaffat pump och ordnat bevattningssystem. Nu kan han och familjen äta tre gånger om dagen och barnen kan gå i skolan.

Tobak och majs

LRF-gruppen fick också tillfälle att besöka en storbonde Asger Nymann-Jörgenssen, en dansk som har bott och arbetat i Zambia sedan 1966. Han arrenderar tre gårdar på sammanlagt 3 000 hektar.
– Man får inte äga mark i Zambia. Men det är lugnt, arrendet går ut 2072, säger han.
På 60 hektar odlar han tobak, 40 000 plantor per hektar. På 80 hektar odlar han majs, huvudgrödan i Afrika, och han planterar skog på åtta hektar varje år.
På gården har han 1 500 biffdjur av rasen Boran från Indien. 40 småbrukarfamiljer bor gratis på gården och har varsin egen liten bit mark. I gengäld jobbar de fem dagar i veckan, eller mer när det är högsäsong, för två dollar om dagen.

Lisbeth Bengtsson

Läs mer om LRFs samarbete med Kooperation Utan Gränser.