Vi medlemmar bidrar till ett hållbart samhälle

Jorden och skogen är resurser som behöver användas än mer för att vi ska få ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi som är Sveriges bönder kan och vill bidra till den utvecklingen på flera sätt.

Vi är verksamma inom många olika näringar, från traditionellt jordbruk som mjölkproduktion, spannmålsodling och skogsbruk till ”nya” verksamheter som turism, förnybar energi och anläggningstjänster.

Gemensamt för oss är att vi erbjuder produkter och tjänster som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Och att vi gör det med omsorg om djur, natur, klimat och människor.

Tillsammans är vi drygt 170 000 medlemmar i LRF. Läs mer om några av oss, klicka på namnen till vänster.