Elin älskar kor

bild 1 av 4next

Elin Svensson är 22 år och satsar för framtiden, på sambons släktgård i Dalarna. Där ska den redan moderna mjölproduktionen byggas ut ytterligare. I vår blir hon klar med sin utbildning till lantmästare på SLU Alnarp och kommer sedan åter att ägna sig på heltid på gården. 

När Elin är klar med studierna återvänder hon till gården med nya kunskaper i bagaget. Hon säger att hon verkligen gillar mjölkproduktion:
– Jag älskar kor! De är trevliga, intelligenta och lugna djur som ger någonting produktivt tillbaka då man sköter dem väl.

Elin bor med sin sambo Rickard Janpers på gården i Västerby, Stora Skedvi i Dalarna. Det är en släktgård som ägs av Rickard, hans far och farfar. De två sistnämnda är med och äger, men trappar av i driften. Med tre anställda omsätter företaget cirka åtta miljoner kronor om året.

Bygger ut och effektiviserar

Man brukar 310 hektar åker, varav hälften ägd, hälften arrenderad. Dessutom äger man 200 hektar skog. Till verksamheten hör också odling av vall och spannmål. Men mjölkproduktion är huvudinriktningen i ett modernt lösdriftsstall med karusellmjölkning.

– Jag ser positivt på framtiden, säger hon. Det här är något jag verkligen vill hålla på med. Vi ska utveckla gården och se till att det sker så rationellt som möjligt. Idag har vi 300 kor och i samband med att vi bygger ut för att utöka besättningen ska vi också effektivisera så att hela gården blir mer rationell och lättskött.

Elin Svensson om:

Gården
– Den är en del av mitt liv.

När livet känns helt rätt
– När produktionen flyter som den ska och allting fungerar och kossorna mår bra.

Tre saker LRF ska jobba mer med
– För det första att fortsätta att utveckla ungdomsverksamheten, även om det redan finns ett gott stöd för den. Vi behöver större fokus på ungt företagande. Det är ju ungdomen som ska ta över.
– För det andra att man satsar på basen, på produktionsjordbruket, utan att för den skull förringa turism och annan verksamhet.
– För det tredje att ännu tydligare se företagandets villkor. Den äldre generationen var småföretagare, men dagens företag är ofta större och då krävs annan kompetens som företagsledare. Det kan handla om att leda personal, men också om att se till att marknadsanpassa företaget.

Nyttan med LRF-medlemskapet
– Det finns många fördelar med att vara medlem. Inte minst att man kan få bra hjälp om företaget råkar i olika typer av svårigheter. Rent allmänt jobbar ju LRF för lantbrukarnas bästa. Jag har varit ordförande i LRF Ungdomen i Dalarna och med hjälp av gemensamma aktiviteter skapar man god sammanhållning för unga som är intresserade av de gröna näringarna.