Rycker in vid arbetstoppar

bild 1 av 4next

Joakim Kvarnström, 23 år, Tvååker i Halland äger ingen egen gård. Men det finns många gårdar på trakten och Joakim har F-skattsedel och rycker in och arbetar hos lantbrukare vid arbetstoppar. Han har haft egen firma sedan 2007.

Det blir en hel del maskinkörning för Joakim, men också djurskötsel. Vintertid kör han skogsmaskiner och röjer snö. Många lantbrukare har inte råd att ha en deltidsanställd lantarbetare. I stället ringer de Joakim när det är mycket att göra.

– Jag har fullt upp att göra och kan leva på inkomsterna från firman. Efterfrågan är stor. Det är bekvämt för mina uppdragsgivare att anlita mig när jag fakturerar dem från mitt eget företag och har F-skatt.

Joakim Kvarnström ser ljust på framtiden och tror att det kommer att bli mer för honom att göra.
– Min verksamhet kommer att utvecklas efter den efterfrågan som finns. Någon gång framöver kommer jag nog att vilja ha en egen gård.

Joakim Kvarnström om:

Företagandets villkor på landsbygden
– Jag tycker det är lätt att driva företag på landsbygden och har inget att klaga på. All hjälp finns att tillgå. Man kan alltid prata med LRF Konsult om det är något.

Lantbruksarbete
– Man får vara ute i naturen och följa årstidernas gång. Det är ett ganska fritt arbete.

När livet känns helt rätt
– Jag trivs bäst när jag har som mest att göra.

Vad LRF ska jobba mer med
Jag tycker att de gör allt de kan. Det räcker för mig.

Nyttan med LRF-medlemskapet
– Man måste ju vara med i en organisation som arbetar för att ordna bra villkor i lantbruket. Inom LRF finns bra nätverk och man kan få all hjälp man kan tänka sig.