"När man var liten blev man kallad bondjävel"

bild 1 av 3next

Martin Magnusson på Uddby gård i Tyresö konstaterar att det nu är andra tongångar bland de gamla kompisarna.
– Klimatdebatten har inneburit stora förändringar. Det är ju vi bönder som har möjligheterna att lösa problemen.

Uddby gård ägs av Tyresö kommun och har arrenderats av familjen Magnusson sedan 1929. Nu är det Martin och hans systrar som driver verksamheten, men far och mor finns fortfarande med i bilden och delar med sig av sina erfarenheter.

Värdefull gård för kommunen

Uddby gård är på totalt 60 hektar, med vall- och spannmålsodling, köttdjursuppfödning, får, getter, höns och uthyrning av hästboxar. Familjen har ett visningsavtal med Tyresö kommun som innebär att allmänheten ska få besöka gården. Smådjuren finns på gården just för besökarnas skull.

Martin är van att ta emot folk eftersom gården ligger i ett naturreservat och inom gångavstånd från Tyresö centrum.

– För det mesta är det inga problem, men ibland är jag lite orolig för djuren eftersom det är så mycket människor som rör sig här hela tiden. Samtidigt innebär allt folk möjligheter för vår affärsverksamhet.

Klimatet ett gemensamt ansvar

Martin är mycket intresserad av kretsloppstänkandet. Bland annat är han med i en arbetsgrupp som tittar på olika lösningar för hur man kan återföra näringen från enskilda avlopp till jorden. Ibland är arbetet frustrerande och Martin ser fram emot ett tätare samarbete med politiker och myndigheter

– Visst kan bönderna göra mycket, men från samhällets sida får man då vara med och ta ett ekonomiskt ansvar. Sveriges miljömål är högt ställda och vi är många som måste samverka för att klara av dem.

Framtiden

Martin planerar att bygga ett gårdsbageri där det ska bakas bröd, bland annat på det egna dinkelvetemjölet.

Men redan nu finns där ett gårdscafé, och nytt förra sommaren var samarbetet med Tyresö teaterförening som körde föreställningar på loftet ovanpå caféet och familjen Magnusson serverade grillbuffé med vin.

Nyttan med LRF

Martin gillar framförallt att LRF har en bredd på verksamheten och verkar utifrån ett företagarperspektiv.

– Det finns ju faktiskt ingen annan organisation som bevakar så många områden. LRF har tyngd och ett förtroende hos andra aktörer. Man tar initiativ och ordnar mötesplatser för olika frågor.

– Och så erbjuder LRF ett otroligt nätverk för oss företagare, många är avundsjuka på det. Det är verkligen värdefullt att ha ett yrkesmässigt och socialt utbyte med så många kollegor, och att kunna få hjälp på olika nivåer i organisationen. Jag måste säga att man får mycket för medlemsavgiften.