"Det är jättekul att producera ekologiskt"

bild 1 av 4next

Veronica Andersson och Lennart Svenzén på Nöbble gård utanför Kalmar gillar att vara entreprenörer och företagare. Extra roligt tycker de det är att driva ett produktionsjordbruk på naturens villkor.
– Det är en utmaning att tänka förebyggande när man ska välja växtsorter, säger Lennart. Man tänker att den sorten har bredare blad och är högre, den kan konkurrera ut ogräsen.

Gården Nöbble är ett riktigt familjeföretag där de många verksamheterna är uppdelad bland familjemedlemmarna: Lennart sköter entreprenad och växtodling, hans far och bror ansvarar för skogsentreprenaden, mamma Inga sköter bokföringen och Veronica har hand om ladugården med 75 mjölkkor. Dessutom har man sex anställda.

På gården finns också ett vindkraftverk som levererar el till E.ON och som är en investering på 8 miljoner kronor. Man räknar med att den investeringen ska vara betald om 15 år.

Möta efterfrågan på ekologiska varor

Familjen började med ekologisk mjölkproduktion efter att Arla hade efterlyst fler ekologiska gårdar. En stor skillnad mot konventionell produktion är att betet är ett bete och inte bara rastfålla för korna. Betet ska i stort sett tillgodose deras behov av mat för att kunna producera mjölk. Det kräver att man har mycket mark i förhållande till antalet kor, och det har man på Nöbble.

– Det finns en stor efterfrågan på ekologiska varor, folk är beredda att betala för dem. Då ska de finnas på marknaden Vi lantbrukare måste kunna möta konsumenternas behov, säger Lennart.

Skönt att slippa bekämpningsmedel

Samtidigt är han noga med att inte säga att alla ska vara ekologiska. För egen del uppskattar han att slippa handskas med bekämpningsmedel, och det känns bra att odla det mesta till korna själv. Det gynnar också den biologiska mångfalden.

Klockan fyra på morgonen börjar Veronica mjölka. Bland korna finns Bollamir, elva år och äldst i ladugården. Hon har följt med Veronica från tiden på Bollerups naturbruksgymnasium där Veronica jobbade innan hon kom till Nöbble.

Veronica växte upp på en gård och har alltid vetat att hon skulle bli bonde. Men hon hade inte jobbat med ekologisk produktion innan hon träffade Lennart.

– Man blir mer ”eko” ju längre man håller på, konstaterar hon.

Framtiden

Familjen har en vision om att bygga nytt så att man får plats med 120 kor och två mjölkningsrobotar. Att flytta ladugården så att den ligger mitt i betesmarken vore också bra.

– Och så skulle vi kanske vilja satsa på en gårdsbutik. Bed & Breakfast skulle också passa bra här hos oss, säger Lennart.

Nyttan med LRF

 Veronica tycker att den stora nyttan med att vara med i LRF är att träffa kollegor och att gå på olika kurser.

– Som lobbyorganisation är LRF självklart också oerhört viktig, Det är härligt att det har blivit mer positiva tongångar på senaste tiden. Många bygger och satsar, glädjande nog många unga.