Historia

LRFs riksstämma 1982
bild 1 av 2next
LRFs riksstämma 1982

LRF i sin nuvarande form bildades 1971. Då gick Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och Lantbruksförbundet ihop. RLF var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer.

RLF bildades 1929. Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917. Det var en intresseorganisation för de bondeägda kooperativa föreningarna som bildades redan på 1800-talet för att driva försäljning av de varor som producerades inom lantbruket.

Bondeägda föreningsföretag

Arla, Lantmännen och Södra Skogsägarna är tre exempel på bondeägda föreningsföretag. LRF är böndernas intresseorganisation. Det händer att LRF och Lantmännen blir sammanblandade.

LRF är alltså inte ett kooperativt föreningsföretag utan en stor medlemsorganisation för i första hand de enskilda bondeföretagarna.

LRF har också ett antal dotterbolag som varierat i antal under årens lopp. LRF står för Lantbrukarnas riksförbund. Lantmännen heter kort och gott Lantmännen. Om du vill veta mer om deras historia, besök lantmannen.com/sv/om-lantmannen/historia/. Arlas historia hittar du på arlafoods.se/om-arla/arla-i-sverige/historik/webbplatsen---historien-om-arla/ eller naringslivshistoria.se/ och klicka på Arla-loggan längst ner.

Vill du veta mer?

Besök historiesajten LRFs historia och läs om allt från enskilda avdelningar till Ewert EWK Karlssons satiriska teckningar.