Ekonord - ett samägt riskkapitalbolag

Ekonord är ett riskkapitalbolag med inriktning på de gröna näringarna och investerar i små- och medelstora onoterade bolag som befinner sig i tillväxtfas. Investeringarna riktas till de sju nordligaste länen.

Bakom Ekonord står LRF, Eon, Länsförsäkringar, Sveaskog, Milko, ICA och Sjätte AP-fonden.

För mer information, kontakta:
Anna Hammarstedt, 787 50 27, anna.hammarstedt@lrf.se
Christoffer Rinman, 08 787 58 48, christoffer.rinman@lrf.se

Läs också mer på Ekonords webbplats.