Förtroendevald i LRF

LRF, liksom andra demokratiska organisationer, väljer personer som ska företräda organisationen gentemot andra organisationer, företag och myndigheter.

I LRF finns cirka 8 500 förtroendevalda i 1 065 lokalavdelningar, 220 kommungrupper och 17 regionförbund.

Uppdragen är i regel oavlönade, men ett visst arvode utgår på läns- och riksnivå. Arbetsuppgifterna är varierande men att arrangera aktiviteter av olika slag för medlemmar och konsumenter är den vanligaste uppgiften.

En annan viktig arbetsuppgift är att träffa företrädare för kommuner, landsting och länsstyrelser för att ta tillvara jord- och skogsbrukets utvecklingsmöjligheter.

Utbildning av förtroendevalda

Som förtroendevald finns det stora utvecklingsmöjligheter, LRF erbjuder ett stort utbud av utbildningar som vänder sig till förtroendevalda. Läs mer om utbildningarna här.

Läs om utbildningar för förtroendevalda