LRFs dotterbolag

LRF-koncernen består av åtta företag som tillsammans har över 100 000 kunder och två miljarder kronor i omsättning. Våra affärsidéer och verksamheter är olika, men gemensamt är att alla företag levererar medlemsnytta.

Medlemsnytta innebär dels tjänster av hög kvalitet riktade direkt mot medlemmarna – dels att företagen levererar vinst. Den vinst som företagen levererar används i sin tur för att leverera ytterligare medlemsnytta och i förlängningen för att uppfylla visionen.