LRFs kommungrupper

Eftersom många av förutsättningarna för företagandet bestäms på kommunal nivå har kommungrupperna en mycket viktig roll för att förverkliga LRFs vision*.

Många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna beslutas, tolkas eller tillämpas i dag på kommunal nivå. Förutom det arbete som bedrivs nationellt från LRF centralt, är det i kommunen LRF måste vara med och påverka.

Det finns 290 kommuner i Sverige och cirka 270 kommungrupper inom LRF. Kommungruppens viktigaste uppgift är att bevaka och påverka den lokala näringspolitiken och vara en plattform för företagsutveckling på den lokala nivån. Att finnas med som remissinstans samt att ha etablerade kontakter med kommunledningen är viktiga kanaler för kommungruppen.

Mer om kommungrupperna kan du läsa på medlemsnätet.

Kontaktperson:
Anders Drottja, samordnare LRFs kommungrupper, 08-787 50 10, anders.drottja@lrf.se

* LRFs vision lyder: "Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället."