LRFs styrelse och ledning

LRFs förbundsstyrelse är styrelse för LRF ideell förening och LRF förening upa samt driver genom Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (LEAB) verksamheten i LRF. Styrelsen består av tolv ledamöter, som alla är jord- eller skogsbrukare, samt två personalrepresentanter.

Styrelsen verkställer de uppdrag som den årliga riksförbundsstämman beslutar om. Arbetet i styrelsen leds av förbundsordförande Helena Jonsson, som utses av riksförbundsstämman.

Verkställande direktören Anders Källström ansvarar på styrelsens uppdrag för att verkställa styrelsens beslut om mål och verksamhetens inriktning. 

Styrelsen utses av stämman som består av 150 fullmäktige vilka representerar individmedlemmarna och organisationsmedlemmarna i LRF. 105 fullmäktige väljs av regionerna (läns-, provins- och regionförbund) och 45 väljs av organisationsmedlemmarna (de ekonomiska föreningarna). Läs mer här