Föreningsstyrning och föreningskoden

Efter internationellt mönster har en särskild kod för bolagsstyrning tagits fram. Den ställer långtgående krav på företagens valberedningar och utskott, sammansättningen av styrelse och informationsgivningen kring bolagsstyrning och intern kontroll.

Även inom lantbrukskooperationen har det tagits fram en särskild kod (Kod för styrning av lantbrukskooperativa föreningar och föreningsföretag, eller Föreningskoden). Bakom koden står en arbetsgrupp med representanter från LRF och Lantmännen och en styrgrupp med representanter från övriga lantbrukskooperationer.

Kod för styrning av lantbrukskooperativa föreningar och företag, pdf-version.