Jämställdhet berör inte bara kvinnorna

Jämställdhetsfrågorna ska genomsyra hela organisationen och inte betraktas som något som bara berör kvinnor. Förbundsstyrelsen ansvarar därför sedan april 2006 för jämställdhetsarbetet. LRF är inte jämställt idag, men vi har börjat ett arbete för att nå dit.

Jämställdhet är en viktig strategisk fråga för LRF. För att tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna ska kunna uppnås så krävs det att organisationen blir mer jämställd. Jämställdhet är helt enkelt avgörande i vårt arbete med att nå LRFs vision.

Jämställdhetsarbetet bedrivs genom att det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv på all verksamhet inom LRF, så kallad jämställdhetsintegrering. Jämställdhet är alltså inte bara en sidofråga utan något som finns med i alla frågor som LRF jobbar med.

Målet för LRFs jämställdhetsarbete är att:

• Kvinnor ska vara minst lika nöjda med LRF som andra medlemsgrupper

• Antalet förtroendevalda kvinnor i styrelser och beslutande grupper ska vara minst 35 procent

• Kvinnligt deltagande i LRFs utbildningar och konferenser ska vara minst 35 procent

Läs också pdf-versionen av broschyren Sju skäl att ge fler kvinnor förtroende.