Utbildning av förtroendevalda

Varje år utbildar LRF ett stort antal förtroendevalda för att de ska bli väl rustade att utföra sina uppdrag. Engagerade och framsynta förtroendevalda är nyckeln till framgång för de gröna näringarna.

Alla nya förtroendevalda erbjuds en utbildning i sin nya roll. Utöver det finns ett stort antal utbildningar för förtroendevalda på olika nivåer.

Utbildningarna spänner över många områden. Det kan handla om allt från ledarskap och kommunikation till mer handfasta frågor som mötesteknik och föreningskunskap.

Sammanställningen för utbildningsverksamheten 2013 visar att:

  • 87 kurser genomfördes med totalt 773 deltagare
  • 37 procent var kvinnor 
  • 28 procent av deltagarna var under 36 år
  • Nöjdheten per kurs på en skala 1-6 var 4,9

För mer information, kontakta:
Sofia Nordström tel 08-787 51 47
sofia.nordstrom@lrf.se