Värdegrund

LRF har tagit fram en värdegrund som ska genomsyra all verksamhet. 

Ansvarstagande

Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Trovärdighet

Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.

Demokratisk grundsyn

Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde.

Medlems- och kundnytta

Den enskilda medlemmens/kundens behov och förväntningar är utgångspunk-ter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna. 

Folkrörelsetradition

Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.