Vi får landet att växa

LRFs vision ”Vi får landet att växa” presenterades vid riksförbundsstämman 2002. Samtidigt fick LRFs styrelse i uppgift att genomföra en bred dialog kring LRFs uppdrag med utgångspunkt i visionen. Så här lyder visionen i sin helhet:

Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Visionen berör varje medlem och alla medlemmar har bjudits in att delta i arbetet med att förverkliga och konkretisera LRFs vision och uppdrag.

Beslut om LRFs framtida uppdrag fattades av riksförbundsstämman 2003.