Den viktiga skogen

Birgit Niva fikar i skogen med sönerna Robert och Karl-Johan. Nivagården, Korpikylä. För dem, liksom för många andra, är skogen betydelsefull på många sätt.
Birgit Niva fikar i skogen med sönerna Robert och Karl-Johan. Nivagården, Korpikylä. För dem, liksom för många andra, är skogen betydelsefull på många sätt.

Skogen är oerhört betydelsefull. Den är viktig för miljön, för ekonomin, för vår sysselsättning och för vår välfärd. Skogen måste därför tas tillvara på rätt sätt så att den kan var till glädje och nytta för många kommande generationer.

Här har vi samlat några synpunkter på vad skogen betyder för den enskilda människan och varför skogen är så viktig.

 • Swedish family forestry

  Sveriges skogar ägs till 50% av enskilda skogsägare. Det är i internationellt perspektiv ovanligt med så hög andel enskilt ägda skogar. ...

 • Skogen i arv till barnbarnen

  Skogen i arv till barnbarnen

  Drygt hälften av den svenska skogen ägs av enskilda familjeskogsägare. Den går ofta i arv från generation till generation, så när ...

 • Skogen utmanar kreativiteten och entreprenörsandan

  Skogen utmanar kreativiteten och entreprenörsandan

  – Jag försöker förstå skogen. Den förändras ju hela tiden Och det är fascinerande att det går att styra hela förloppet! Säger Svarte ...

 • Hälften av Sveriges skogar är privata

  Hälften av Sveriges skogar är privata

  Hälften av den svenska skogsmarken ägs av privatpersoner, det vi kallar familjeskogsbruket. Det består av cirka 350 000 fastigheter som ...