Hälften av Sveriges skogar är privata

Hälften av den svenska skogsmarken ägs av privatpersoner, det vi kallar familjeskogsbruket. Det består av cirka 350 000 fastigheter som svarar för 60 procent av avverkningarna i Sverige. Att ett land har en så stor andel familjeskogsbruk är ovanligt i andra länder utanför Norden.

Många skogsfastigheter har gått i familjens ägo genom många generationer. 

– Pappa var jägmästare och köpte gården i början av 60-talet. Han var mycket aktiv och det han planterade kan vi nu gallra, säger Mia André som äger skog i norra Uppland.

När Mia tog över gården var hon fortfarande ganska ung. Hon fick chansen och ansvaret att växa som skogsägare och är själv en engagerad och driftig skogsägare.  Samtidigt som hon nu planerar för hur fastigheten ska tas över av nästa generation.

– Jag vill skapa så god tillväxt som möjligt att våra barn kan tjäna pengar på gården, säger skogsägarkvinnan Mia. Hon är inte ensam. Nästan 40 procent av Sveriges skogsägare är kvinnor.