Krafthandling Skog

Krafthandling Skog är ett rådgivnings- och utbildningsprojekt med syfte att stimulera skogsägare att öka aktiviteten och lönsamheten i sitt skogsbruk och att se det ur ett företagarperspektiv.

Krafthandling Skog i slutspurten
Resultatet av Krafthandling Skog har inte låtit vänta på sig. Fler än 10 000 skogsägare har deltagit i personlig rådgivning.  Över 8 000 skogsägare har tagit del av kompetenshöjning genom de utbildningsaktiviteter som anordnats.
Krafthandling Skog har fler goda erfarenheter som vi gärna delar med oss av.
Läs gärna om det i vår tidning - Vår skog

EuloggaKrafthandling Skog pågår till och med september 2014 och finansieras bland annat av EUs Landsbygdsprogram.

Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling: Europa investerar i landsbyggdsområden.