Aktiviteter

Följande aktiviteter ingår i Krafthandling Skog:

 • Grundkurser i uthålligt skogsbruk för blivande och nya skogsägare
  För dig som vill börja från början och lära dig grunderna.
 • Personlig rådgivning för blivande/nyblivna skogsägare
  Rådgivning hemma på den egna fastigheten antingen före eller efter ägarskiftet.
 • Kurser i skogsbruksplanens användning
  En ny grön skogsbruksplan är ett bra hjälpmedel för att utveckla lönsamheten i sitt skogsbruk. En förutsättning är dock att man klarar av att använda planen. Det lär man sig på dessa kurser.
 • Personlig rådgivning för skogsägare med ny skogsbruksplan
  För att säkra upp att den nya planen verkligen kommer till användning i den fortsatta planeringen av skogsbruket erbjuder vi också skräddarsydd personlig rådgivning före och/eller efter planläggningen och leveransen av planen.
 • Kompetensutveckling i form av kurser, studieresor, exkursioner, temadagar/-kvällar, studiecirklar, seminarier mm
  De flesta skogsägare behöver höja eller underhålla sin kompetens vad gäller skogsbruk och skogsföretagande. Det kan t ex handla om föryngringsfrågor, röjning, slutavverkning, naturhänsyn, skogsbränsleuttag, ekonomi, klimatanpassat trädslagsval, vattenfrågor. Ämnesvalet och formen av aktivitet kan variera mellan olika regioner.
 • Personlig rådgivning för ”vanliga” skogsägare
  Rådgivningen kan avse bara strikt skogliga åtgärder eller också vara en mer avancerad rådgivning som omspänner hela skogsföretagandet. Då inleds rådgivningen med att företagets mål sätts upp och man avslutar med att göra en handlingsplan.
 • ERFA–grupper (ERFA = erfarenhetsutbyte)
  En ERFA-grupp är ett fast nätverk av skogsägare som träffas regelbundet och tar del av varandras och inbjudna experters erfarenheter och kunskap för att utveckla sitt företag.
 • Personalfortbildning i kommunikation/pedagogik och företagande
  För att höja kvalitén på det arbete som bl a skogsägarföreningarnas rådgivare gör i Krafthandling Skog.

Sverigekarta med skogsägareVill du vara med i någon av Krafthandling Skogs aktiviteter?
Kontakta då din närmaste skogsägarförening där respektive projektledare finns.

På skogsägarföreningarnas hemsidor (se områden på kartan och länkar nedanför)  kan du se vilka aktiviteter som är på gång.

Följ Krafthandling Skog i din region:
Norra skogsägarna
Norrskog
Mellanskog
Södra