Om Krafthandling Skog

Det övergripande målet för Krafthandling Skog är:

Ökad lönsamhet för den enskilde skogsföretagaren, genom ett utvecklat och uthålligt brukande av skogen, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

De mätbara målen är:

  • 8 200 deltagare i olika utbildningsaktiviteter
  • 7 200 deltagare i personlig rådgivning
  • 420 deltagare i kompetensutveckling för rådgivare
  • 30 procent av deltagarna är under 45 år
  • 25 procent av deltagarna är kvinnor
  • Andelen deltagande skogsägare som har en aktuell grön skogsbruksplan har ökat med 20 procent
  • 1 500 av deltagarna har upprättat en handlingsplan för sitt skogsföretag
  • 70 procent av deltagarna ser tack vare deltagandet i projektet större möjligheter att öka lönsamheten i sitt skogsföretag

Kraftsamling Skog och Krafthandling Skog - vad är skillnaden?

Kraftsamling Skog var en stor utbildningssatsning som pågick år 2007-2010 med syftet ökad lönsamhet genom ökad skogstillväxt. Krafthandling Skog bygger delvis på erfarenheter därifrån.

Ett ökat fokus har lagts på nya skogsägare och skogsägare med ny skogsbruksplan. Likaså finns ett ökat och breddat företagandeperspektiv i Krafthandling Skog.

Krafthandling Skog innehåller också relativt sett mer personlig rådgivning än Kraftsamling Skog. Cirka hälften av Kraftsamling Skogs demonstrationsgårdar finns kvar och används även i Krafthandling Skog.

SkogenAktiviteter

Här hittar du aktiviteter i Krafthandling Skog

Vilka kan vara med i Krafthandling Skogs aktiviteter?

I första hand riktar sig Krafthandling Skog till skogsägare. Nya och blivande skogsägare samt skogsägare med ny skogsbruksplan är prioriterade men det finns också aktiviteter för andra skogsägare. Även entreprenörer, främst skogsvårdsentreprenörer, är välkomna. Vissa aktiviteter är också riktade till de rådgivare som ska genomföra utbildning och rådgivning.

Hur är Krafthandling Skog organiserat?

LRF Skogsägarna är projektägare och där är den nationella projektledaren anställd. Det operativa arbetet genomförs till stor del ute i skogsägarföreningarna. I varje skogsägarförening finns en regional projektledare. Kontaktuppgifter till dessa hittar du här.