Ett hållbart familjeskogsbruk genom PEFC

En stor del av de familjeägda skogsbruken är miljöcertifierade enligt systemet PEFC. Det innebär att de driver ett hållbart skogsbruk som är naturanpassat, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

I praktiken innebär det att de sätter av en mindre del av sin skogsareal som de lämnar orörd eller förbinder sig att sköta så att naturvärdena behålls. På så sätt förbättrar de förutsättningarna för ett artikt växt- och djurliv. Det blir en del merarbete för skogsägaren som i gengäld för lite mer betalt av skogsbolagen.

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes och är ett internationellt system för certifiering av familjeskogsbruk.

Läs mer på PEFCs webbplats.