LRF engagerar sig i kulturfrågor

Människor som bor på landsbygden har lika stor rätt till professionell kultur som människor i städerna. LRF vill erbjuda attraktiva mötesplatser framförallt på landsbygden. Det gör vi bland annat med hjälp av kulturaktiviteter.

 

Att få chansen att skratta en stund under en teater- eller stand-upföreställning som träffar mitt i prick, att luta sig tillbaka, sluta ögonen och njuta av riktigt duktiga musiker eller kanske låta ögat tåras när berättaren återväcker gamla minnen – allt detta ger en ny dimension i tillvaron och ett avbrott i vardagen. Vänner träffas och nya människor möts över en fika. Samtal inleds. Vem vet, kanske leder det till ett oväntat samarbete eller nya idéer i vardagen? Och kanske det där olösliga problemet inte är olösligt längre?

 

LRFs medlemmar erbjuder andra kultur

Med alla gårdar, jordbruks- och skogslandskap och betande djur erbjuder Sveriges bönder alla andra ett fantastiskt landskap och fina upplevelser för den som är besökare eller bara på genomresa. LRFs medlemmar äger en del av Sveriges kulturarv. Och fler och fler av våra medlemmar inser detta och vårdar sina gårdar och ägor med tanke på dess långa historia men också för en hållbar framtid och för att besökare skall få ta del av allt det intressanta och vackra.

 

Pågående projekt


 

Hitta Historien

Hitta Historien är ett samarbete som inleddes på LRFs initiativ med bland andra Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Genline AB hösten 2007. SV erbjuder studiecirklar för alla som är intresserade av landsbygden och som vill forska kring sin egen släkt, gård eller bygd

Läs mer på lrf eller kontakta Studieförbundet Vuxenskolan nära dig, www.sv.se.  

 

 
Andra projekt som stöttas av LRF

Förutom alla de aktiviteter som våra lokalavdelningar och enskilda medlemmar själva arrangerar eller är med och stöttar kan nämnas:

 


Teaterstöd

Panikteatern och Friteatern och många andra turnerar på landsbygden med sina föreställningar. Båda teatergrupperna har sedan många år ett samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund och de har spelat sina föreställningar på alla tänkbara och otänkbara ställen i Sverige. Det finns många grupper och personer inom musik, litteratur och teater som verkligen älskar att uppträda på små spelplatser. Som landsbygdsorganisation vill LRF vara med och stötta.

Läs mer om Panikteatern

 

Läs mer om Friteatern

 

 

EWK-museet LRF stödjer tillsammans med Centerpartiet och Aftonbladet EWK-museet i Arbetets Museums lokaler i Norrköping. Ewert Karlsson är en av Sveriges mest kända politiska satirtecknare. Han blev även känd internationellt. LRF anställde en ung EWK som illustratör i tidningen Land redan på 50-talet och samarbetet fortsatte sedan i många år. Museet invigdes 1 april 2009 av Maud Olofsson.

Sveriges Lantbruksmuseum Julita

Julita Gård ligger i Södermanland och är ett populärt utflyktsmål för såväl vuxna som barn. LRF Södermanland samarbetar med Julita kring Jordbrukets dag som hålls varje år i slutet av juni/början av juli. Julita Gård ingår i Nordiska museet. 

 

Läs mer om Julita Gård/Nordiska Museet. 

 

Länkar

Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se
Bygdegårdarnas Riksförbund www.bygdegardarna.se
Besök också Alnarpsmuseernas webbplats.

 


Konst

LRF och våra dotterbolag äger tillsammans konstverk i form av äldre originalverk av kända svenska konstnärer, men också en mängd originalkonst och grafiska alster av samtida konstnärer.

 

Konsten smyckar våra kontor runt om i landet. Vi ser konsten som en extra positiv faktor för såväl besökare som medarbetare. Många av motiven har anknytning till skogen, naturen, jordbrukslandskapet, människor och djur.

 

LRF gynnar konstnärer som är verksamma i Sverige.

 


Lindekrantz fond

Ur Lindekrantz fond kan personer eller projekt söka visst stöd för att ”främja kultur på Sveriges landsbygd, företrädesvis i Västergötland”.

 


Kontakt:

Karin Wennerberg, Kulturansvarig LRF
Tel: 08-787 53 66
E-post: karin.wennerberg@lrf.se