Hitta Historien

 

Hitta Historien är en samlad satsning för dig som vill söka din släkts, gårds eller bygds historia. Oavsett format, studiecirkel eller egen forskning, bygger Hitta Historien på att man har tillgång till Internet.

 

 

 

 

 

 

Du kan forska på egen hand via LRFs Medlemsnät, medlemskap krävs i sådant fall, eller så kan du gå en studiecirkel tillsammans med andra. Studiecirklar arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Kontakta närmsta SV-avdelning och se vad de kan erbjuda.

 

 

Gårdsturism och gårdsbesök

Du kanske tillhör dem som får många besökare till din gård. Då är det viktigt att du känner till din gårds historia. För besökaren blir det en mycket starkare upplevelse om du har goda kunskaper om din släkthistoria, gårdens och bygdens historia. Kan du dessutom förklara varför landskapet ser ut som det gör, eller visa fornminnen eller andra äldre spår i naturen så åker gästen hem med nya kunskaper och en positiv känsla för din verksamhet. Satsa på att bli en bra gårdsguide helt enkelt!

 

Gårdens byggnader

För att skapa förståelse kring den egna gårdens byggnader, gamla såväl som mer nya, krävs kunskap. Genom byggnadshistoria och gårdshistoria lär du dig mer om dina egna byggnader, och kanske kan du se värde och skönhet även i en byggnad som inte har mer än 30-40 år på nacken. Även de byggnaderna kan finnas mening med att bevara för framtiden. Du kanske ändrar inriktning på ditt lantbruk och behöver ändra innehåll i dina ekonomibyggnader. Varför inte behålla skalet men ändra innehållet?

 

Växter och natur

Kring gården finns också en biologisk historia. Gårdens trädgård, odlingslandskapet och skogen runt gården kan berätta mycket. Ta reda på så mycket du kan om det som växer i din trädgård och på dina marker. Kanske hittar du någon växt som verkar mycket gammal eller är obekant för dig. Du kan få hjälp med att kartlägga växterna. Du kan också lära dig mer om naturens krafter och dess påverkan på hur landskapet ser ut idag. Fundera på vad som odlats och planterats på din mark, hur ser det ut idag och hur ser det ut i framtiden?

 

 

 

Bevara namn

Du som bor i bygden känner till namn på byar, socknar och gårdar och andra platser som riskerar att försvinna. Finns det någon förteckning på alla dessa namn? Gör en egen lista och stäm av med andra som också forskar kring ortnamn, till exempel Hembygdsföreningen. Det är viktigt att dessa namn finns kvar för att underlätta framtida forskning! Du kan också kolla hur det ser ut med postadresserna, finns de gamla namnen med? Kontakta kommunen eller Lantmäteriet om du har synpunkter!

 

LRF-avdelningens historia

Inom LRFs 1 165 lokala avdelningar finns idag en stor mängd historia samlad bland annat genom alla föreningsprotokoll. Dessa är en källa att gräva ur när man söker sin och bygdens historia. Förr var protokollen många gånger berättande och personliga. Det finns signaler om att föreningsprotokoll riskerar att försvinna genom bristande kunskaper om arkivering.

Kontakta din LRF-avdelning, förhoppningsvis finns protokollen arkiverade på kommunarkivet eller föreningsarkivet, annars är det dags att börja leta! Många gånger finns protokollen hemma hos någon tidigare kassör eller sekreterare i avdelningen. Ofta oersättliga dokument!

 

Forska om gård och släkt

Sveriges Hembygdsförbund och Genline AB har sedan november 2007 ett exklusivt samarbete som syftar till att bevara och tillgängliggöra hembygdsföreningarnas historiska skattkistor. Det sker genom sajten Bygdeband där information om gårdar och dess historia successivt matas in. Du kan också bidra genom att gå en Hitta Historien-studiecirkel!

 


Bygden

 Är du mer nyfiken på att forska om bygden, finns en oändlig mängd sökvägar. Det får du hjälp med om du går en Hitta Historien-studiecirkel.

Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Om du vill lära dig mer i studiecirkel, tag kontakt med den lokala SV-avdelningen – den hittar du på www.sv.se.  

 

Hitta Historien – studiehandledning för cirkel på SV

Materialet innehåller bland annat praktiska tips om forskning, arkivering och dokumentation samt litteratur och förteckning över användbara hemsidor. Studiehandledningen beställs via den lokala SV-avdelningen.

 

Hitta Historien på LRFs Medlemsnät

Som LRF-medlem har du på Medlemsnätet tillgång till en speciell Hitta Historien-sida om du vill forska på egen hand. Den innehåller en rad tips och länkar till olika Internetsidor som hjälper dig i din forskning. Logga in på Medlemsnätet uppe till vänster. 

 

För mer information, kontakta: 
Britt-Marie Jobacker, Verksamhetsutvecklare kultur, SVs förbundskansli 0708-55 30 82 bmj@sv.se.  

Karin Wennerberg, Kulturansvarig, LRF 08-787 53 66 karin.wennerberg@lrf.se.  

Bakom Hitta Historien-projektet står SV och LRF. I referensarbetet har Sveriges Hembygdsförbund, Genline AB, Riksantikvarieämbetet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen medverkat.