LRFs Kulturnätverk

Våren 2010 fattade LRFs förbundsstyrelse beslut om att starta ett kulturnätverk och Karin Wennerberg, kulturansvarig på LRF, fick i uppdrag att samla en ny form av råd.

LRFs Kulturnätverk består nu av nästan 30 personer, såväl från LRF som utanför organisationen. Du hittar de kulturansvariga här