Vad är kultur?

Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara, eftersom det har många betydelser som alla har med varandra att göra.

Kultur betyder ursprungligen odling. Därför pratar vi om kulturlandskap, kulturväxter och bakteriekulturer. Kultur används också för att beskriva en hel folkgrupps sätt att leva, med seder, traditioner, lagar och regler. Därför säger vi att vi kommer från olika kulturer. Vi kan prata om kulturfolk, kulturarv eller kulturfientlighet.

Också yttringar för människans skapande och kreativitet kallas kultur, såsom konst, litteratur, musik, teater, film, foto, hantverk och så vidare. Vi pratar om kulturaktiviteter.

Kultiverad kan både marken och människan vara. Alltså uppodlad och förädlad respektive bildad och förfinad. Men man behöver inte vara bildad och förfinad för att tycka att kultur är kul. Däremot är det bevisat att människor som regelbundet konsumerar eller utövar kultur i den senare betydelsen har roligare i livet, bättre hälsa och starkare kreativitet.