Jakt

En hel del av LRFs medlemmar anordnar särskilda jaktturer för turister. Jakt och viltvårdsfrågor är viktiga för LRF av flera skäl. Viltet är en tillgång i landsbygdsturismen, samtidigt gäller det att minimera viltskadkorna inom lantbruket.

Viltet en resurs och en naturlig del av jord- och skogsbrukets produktion. LRF stöder därför en landsbygdspolitik där även viltresursen ingår och bidrar till boende och företagsutveckling på landsbygden.

Dessutom är jaktfrågorna centrala när det gäller att uppnå en balans mellan viltstammarnas storlek och intresset av att minimera viltskadorna inom jord- och skogsbruket. Därför är det också viktigt att organisationer och myndigheter som företräder markägande, jord- och skogsbruk bereds inflytande över jaktens utformning.

Läs mer på Inaturs webbplats om jakt.

Är du turismföretagare? Läs mer här.

Vill du veta mer om LRFs arbete med jakt och fiske? Läs mer här.